Home Gallery Teachers Class Promotion Schedule Contact Us    

 

 

 

สนใจสอบถามรายละเอียดและ ทดลองเรียนฟรี

ครูจี๊ด โทร. 089-7793924 krujeed@hotmail.com

ชมภาพบรรยากาศได้ที่นี่ค่ะ Gallery

* เปิดสอนโยคะเบื้องต้น โยคะทั่วไป โยคะร้อน พิลาทิส โดยทีมครูโยคะชั้นนำของเมืองไทย

* ห้องเรียนโล่งกว้างขนาด 100 ตร.ม.สามารถรองรับนร. ได้ถึง 35-50 คน บรรยากาศดี พื้นห้องเรียนเป็นไม้แท้

* มีล็อคเกอร์ไว้บริการ

* มีShop สินค้าเกี่ยวอุปกรณ์โยคะและชุดโยคะจำหน่าย

* ที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย จอดได้กว่า 100 คัน

* เปิดสอนทุกวันสามารถดูตารางการสอนได้ที่นี่ค่ะ คลิก

 

   

 

หฐะ โยคะ (Hatha Yoga)

เป็นโยคะแบบดั้งเดิมเป็นต้นกำเนิดของโยคะในทุกๆสาย การฝึกหฐะ โยคะ จะเน้นท่าพื้นฐาน ซึ่งสามารถร้อยเรียงและ

แตกแขนงไปเป็นโยคะสไตล์ต่างๆ  ในคลาส Hatha จะฝึกแบบค่อยเป็นค่อยไป ให้อาสนะหรือท่าทางเกิดควบคู่กับลม

หายใจจนเกิดสมาธิ เน้นความยืดหยุ่นของร่างกาย  ความผ่อนคลาย และลมหายใจ มากกว่าเน้นความแข็งแรง เหมาะ

สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นฝึกโยคะ และยังดีกับผู้ที่ฝึกโยคะมานานแล้วให้สามารถพัฒนาในระดับต่อไปได้ด้วย …

วินยาสะ โยคะ (Vinyasa Yoga)

เป็นการฝึกโยคะที่รวมเอาลมหายใจและการเคลื่อนไหวเข้าด้วยกัน เรียงร้อยเอาท่าพื้นฐานต่างๆจาก Hatha มาให้เกิด

เป็นท่าต่อเนื่อง มักเริ่มจากการไหว้พระอาทิตย์ หรือ Sunlutation ที่แบ่งเป็น A และ B เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับร่าง

กาย เน้นสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและข้อต่อ คลาสวินยาสะมีความหลากหลายและค่อนข้าง Free Style  จึงทำ

ให้น่าสนใจ น่าติดตามที่จะได้เรียนรู้ท่าใหม่ๆ ในแต่ละครั้งที่เข้าคลาสอีกด้วย ....

โยคะร้อน  (Hot Flow Yoga)

เป็นการฝึกโยคะอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงและรูปร่างดี เพียงแต่การฝึกโยคะร้อนนั้น จำเป็นจะต้องฝึกใน

อุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิของร่างกาย เฉลี่ยโดยทั่วไปประมาณ 37 องศาเซลเซียส จะมีผลต่อการทำงานของ

กล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นได้ดีขึ้น การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น และที่สำคัญการฝึกโยคะร้อนจะส่งผลดีต่อระบบ

การเผาผลาญของร่างกาย ให้ระบายหรือขับของเสียออกมาในรูปของเหงื่อได้มากกว่าปกติทำให้ผิวพรรณดีขึ้น และ น้ำ

หนักตัวลดลงได้เป็นอย่างดี เหมาะกับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและต้องการคลายกล้ามเนื้อ สำหรับคลาส Hot Flow นี้ ผู้ฝึก

ควรเตรียมน้ำดื่มขวดเล็กๆเพื่อไว้จิบระหว่างฝึกและผ้าสำหรับซับเหงื่อเข้าไปในคลาสด้วยค่ะ...

Alignment

แนวการฝึกจะเน้นใช้ร่างกายและกล้ามเนื้อที่ถูกต้องการปรับร่างกายกลับสู่สมดุล   ปรับสิ่งบกพร่องให้กลับมาปกติ

ปรับจุดที่อ่อนแอให้แข็งแรง ดังนั้นเราจึงได้ยินคำว่า Alignment บ่อยๆ ในคลาสค่ะบ่อยครั้งในการฝึกจะมีอุปกรณ์ในการช่วยฝึก

เพื่อช่วยปรับท่าของเราให้ถูกต้องหรือจัดระเบียบร่างกายของเราให้ถูกต้องที่สุด สิ่งสำคัญของการฝึกคือการเข้าท่าอาสนะที่ถูก

ต้องตามหลักการทำงานของร่างกาย กล้ามเนื้อ และกระดูกเป็นการฝึกตามหลักสรีระศาสตร์ มีเหตุและผลและความเกี่ยวข้อง

ระหว่างอวัยวะและความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆของร่างกายที่มีความเกี่ยวเนื่องกันดังนั้นเมื่อเราฝึกตามหลักจะช่วยให้สามารถ

แก้ไขจุดบกพร่อง หรือความคุ้นเคยที่ผิดหลักธรรมชาติปรับให้เข้าสู่จุดสมดุลได้เป็นอย่างดี การฝึกแบบนี้จะช่วยให้เรา

สามารถฝึกโยคะได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน เนื่องจากเป็นการฝึกที่ให้เราเข้าอาสนะตามหลักกายภาพค่ะ

พิลาทิส  Pilates

คือ การฝึกประสานกันระหว่างร่างกาย จิตใจ และลมหายใจ ผ่านการใช้กล้ามเนื้อและลมหายใจที่ถูกต้อง เพื่อการควบคุม

ร่างกายทั้งหมด เป็นการฝึกที่ประกอบไปด้วยการเคลื่อนไหวที่ต้องอาศัยการควบคุมทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเน้นไป

ที่การฝึกแบบเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อแต่ละส่วนของร่างกาย เพื่อความแข็งแรงและยืดหยุ่น  ท่าที่ใช้ฝึกส่วนมากเป็นท่าที่ลด

แรงเสียดทาน และแรงโน้มถ่วงของร่างกาย โดยเป็นสัดส่วนที่สมดุล และเน้นฝึกควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้อง การฝึก

พิลาทิสจะใช้ท่าฝึกแต่ละท่า 2-3 ครั้งเท่านั้น ผู้ฝึกจะต้องรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวในทุกอิริยาบถ  และการหายใจที่ถูกต้อง

นั้นสำคัญกับการฝึกพิลาทิสเป็นอย่างมาก ฉะนั้นการฝึกแต่ละท่าจึงประกอบไปด้วยจังหวะการหายใจที่เป็นรูปแบบเฉพาะ

ตัว ซึ่งจะช่วยในการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายและยังช่วยกำหนดพลังงานไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องตามส่วน

ต่างๆของร่างกาย อีกทั้งการฝึกพิลาทิสจะเน้นไปที่การยืดกล้ามเนื้อและคงสถานะให้อยู่ในท่วงท่าที่เป็นธรรมชาติ ทำให้ผู้

ฝึกสามารถใช้กล้ามเนื้อได้อย่างแท้จริง และสร้างสมดุลให้กับร่างกายทั้งตัว นอกจากนี้การฝึกพิลาทิสยังช่วยปรับปรุง

บุคลิกภาพให้ดีขึ้นได้อีกด้วย